KPSS NEDİR

YALÇIN AKADEMİ KPSS KURSU 

 1.     KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ilk olarak 1999 yılında DMS adıyla yapılan ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavdır. Sınav 1999 ve 2000 yıllarında DMS, 2001 yılında KMS ve 2002 yılından itibaren de KPSS adıyla düzenlenmiştir.

 2.     KPSS’ YE girmek için yaş sınırlaması var mıdır?

 

Alt yaş sınırı: Devlet Memurları Kanunu'nun da, devlet memuru olmanın ön koşulu olarak "18 yaşını tamamlamış olmak" sayılmıştır.
Üst yaş sınırı: ÖSYM’ce gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerinde, (DHMI Genel Müdürlüğü gibi Mevzuatında yaşa ilişkin hüküm bulunan istisnai birkaç kurum dışında) kadro ve pozisyonlara Başvurabilmek için üst yaş koşuluna ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kamu Kurumlarında üst yaş sınırı konulmasına ilişkin taleplere, Devlet Personel Başkanlığı'nca izin verilmemektedir. Özetle, adaylar -emeklilik hükümleri saklı kalmak kaydıyla 50 yaşında bile olsalar KPSS’ YE başvurabilir ve puanlarının tutması halinde devlet memuru olabilirler.

 

3.     KPSS (A) Grubu kadrolarda yaş sınırlaması var mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS (A) Grubu kadroları için yaş şartı, kendi özel yönetmeliklerinde düzenlenmektedir. Uygulamada genel olarak, "30 yaşından gün almamış olmak" şeklinde yer almaktadır. Ancak, bazı kurum ve kuruluşların yönetmeliklerinde yaş şartı "35 yaşından gün almamış olmak" şeklinde düzenlenmiştir.

 4.     Öğretmenlik için yaş sınırı kaçtır?

 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendine göre, öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Bunun anlamı, MEB tarafından öğretmen alımlarına yönelik başvuruların alındığı tarih esas alınarak belirlenmektedir.  

5.     Sınavın geçerlilik süresi nedir?

 KPSS sonuçları 2 yıl geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınav yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. Geçmiş yıllarda KPSS' nin geçerlik süresi uzatılmıştır. Kamuda görev almak isteyenlerin, sonuçları 2 yıl geçerli olacağı düşünülerek öğrenim düzeylerine göre KPSS’ ye girmesi gerekir.


6.     Askerde olan adaylar sınava girebilirler mi?

Sonuçlar 2 yıl geçerli olduğundan, askerdekilerin KPSS’ ye girmesinde bir engel yoktur. Askerdeki adayların birliklerinden izin alıp sınava girmeleri mümkündür.


7.     Devlet memurları tekrar KPSS’ YE girme şansı var mı? 

Evet var. Kamu personeli olan kişiler tekrar KPSS’ ye girerek atanabilirler.


8.     KPSS-A ne demektir?

KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır.

Kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak IIBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir.

Kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DIE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (Sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

9.     A Grubu kadrolarda yerleştirme nasıl yapılır?

A Grubu kadrolar için, B kadrolarda olduğu gibi merkezi yerleştirme yapılmaz. A Grubu kadrolara girecek olanlar için daha sonra ilgili kurumlarca bir giriş sınavı daha yapılacaktır. Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.

10.   KPSS ÖĞRETMENLIK SINAVI NEDIR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm eğitim kurumlarında gerek sözleşmeli ve gerekse kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. KPSS öğretmenlik sınavında genel yetenek - genel kültür sınavına ek olarak 80 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı yapılır. Bazı branşlardaki Öğretmen adaylarına 2013 yılından itibaren 50 soruluk öğretmenlik alan bilgisi testi uygulanacaktır. Öğretmen adaylarına uygulanacak testlerin ağırlığı Genel Kültür ve Genel Yetenek %30, Eğitim Bilimleri %20, Alan Bilgisi %50 olacaktır.

 

Hemşire öğretmen olabilir mi?

Evet. Lisans mezunu Hemşireler Sağlık Meslek Liselerine belirtilen  11 ana branşa atanabilmektedirler.
Atamalarda KPSSP 10 puanı aranmaktadır. Bu nedenle öğretmenliği düşünen hemşirelerin KPSS Lisans'ın Cumartesi öğleden sonraki bölümünde yer alan Eğitim Bilimleri testini de almış olması gerekmektedir.

UYARI:  Ancak öğretmen ataması yapılabilmesi için sağlık meslek liselerinde öğretmen ihtiyacı oluşması ve bu ihtiyacın MEB tarafından kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.

 

11.   HEMŞIRELERIN ÖĞRETMEN OLARAK ATANMASI IÇIN TEZSIZ YÜKSEK LISANS YAPMIŞ OLMAK ŞART MI?

Bölüm mezunlarının öğretmen olarak atanabilmesi için adayların tezsiz yüksek lisans yapmış olması gerekmektedir. MEB eğer ihtiyacı tezsiz yüksek lisans yapanlar arasından karşılayamazsa bu halde tezsiz yüksek lisans yapmayanlar, KPSS’de 75 ve üzeri puan almak koşuluyla başvuru yapabilecektir. 
 12.   KPSS-B ne demektir?

 KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.
UYARI: Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de A Grubuna başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.


13.   B Grubu kadrolara atanmak için KPSS sınav sonucundan başka şartlar aranır mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan askerlik, sağlık, suç durumu gibi genel ve özel şartları taşımaları gerekir. Buna ek olarak, bu kadroların, yaş ve cinsiyet dâhil özel koşulları da bulunabilir.


14.   İİBF, SBF , Hukuk Fakültesi  ve Mühendislik mezunları hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?

Evet girebilirler. KPSS A Grubundan atanmak isteyen adaylar Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir.


15.   KPSS SINAVINDA HANGI ADAY HANGI SORULARI ÇÖZECEK?

Lise ve meslek yüksek okulu mezunu olarak sınava giriyorsanız, Genel Kültür ile Genel Yetenek testlerini yanıtlayacaksınız.
 Öğretmenlik için bu sınava giriyorsanız, cumartesi sabah ve cumartesi öğleden sonraki oturumlara katılacaksınız. Dolayısıyla Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri testlerini çözmelisiniz. 
 A grubu Kadrolara başvuracaksanız ( İİBF, Siyasal, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası ilişkiler vb. mezunları) Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine ek olarak Pazar günkü testlerden sizinle ilgili olanları çözeceksiniz. Bunun için öncelikle başvuracağınız kadro için belirlenen test ağırlıklarını öğrenmelisiniz.
Adaylara; lise, ön lisans ve lisans mezunu olmalarına göre 3 farklı düzeyde Genel Yetenek ve Genel Kültür testi uygulanacaktır.

 

16.   DERS AĞIRLIKLARI:

ü  Genel Yetenek Testi :
●      Türkçe 30 soru
●       Matematik 30 soru olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır.


ü  Genel Kültür Testi :
● Tarih 27 ,
● Coğrafya 18 ,
● Temel Yurttaşlık Bilgisi 9 .

● Genel Kültür ve Güncel Bilgiler 6 sorusu olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır 


GENEL YETENEK BÖLÜMÜNDE DERSLERİN AĞIRLIKLARI % KAÇTIR?
●       Türkçe %50
●       Matematik % 50
 


GENEL KÜLTÜR BÖLÜMÜNDE DERSLERİN AĞIRLIKLARI % KAÇTIR?


●       Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%20)
●       Türkiye Coğrafyası (%30)
●       Temel Yurttaşlık Bilgisi (%15)
●       Türk Kültür ve Medeniyetleri (%10)
●       Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyo- Ekonomik Konular (%10)

●       Osmanlı Devleti (%15)


A grubu adayların KPSS' de hangi testleri çözmesi gerektiği konusu birçok adayın kafasını karıştırmaktadır. Öğretmen adaylarının atanması sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgiliyken, A grubu adayların karşısında 100' e yakın kurum bulunmaktadır. Her kurum işe alacağı kişide farklı nitelikler aramaktadır.

18.   SINAVA HAZIRLIKLA ILGILI PÜF NOKTALARI

Genel Yetenek Genel Kültür testi KPSS' ye giren tüm adaylar için kaçınılmaz bir testtir. 120 sorudan oluşmaktadır. Genel Yetenek Genel Kültür testini çözmeyen adaylar için hiçbir puan türü hesaplanmayacak, dolayısıyla aday sınava girmemiş sayılacaktır. Ayrıca, GY-GK testinin 120 sorudan oluşması ve bir sorunu en az 0,1 katsayı ile çarpılmasından dolayı puan hesaplanmasında GYGK testi belirleyici rol oynamaktadır.

Adaylar en çok Matematik ve Tarih testlerinde zorlanmaktadır. Bundan dolayı tüm adayların bu iki branşa daha çok dikkat etmesi doğru olacaktır.

Yabancı dil testi bazı kadrolar için baraj niteliği taşımaktadır. Adaylar başvuracakları kadro için yabancı dil şartı aranıp aranmadığını Kılavuzdaki dipnotlardan öğrenmelidirler.

Sınava hazırlıkta doğru kaynakların seçilmesi adayların başarısını belirleyecektir.

KPSS sınavının soru tarzı yoruma dayalı sorulardan ziyade, bilgiye dayalı sorulardan oluşmaktadır. Ancak, yoruma dayalı sorular da bulunmaktadır.

KPSS sınavlarında benzer sorular sıklıkla gelebilmektedir. Önceki yıllarda çıkan sorular mutlaka gözden geçirilmelidir.

 

YABANCI DİL SINAVI NEDİR?

 

YDS’yi kullanabilecek olanlar

1- KPSS lise adayları: KPSS merkezi yerleştirmelerinde bazı kurum kontenjanlarında aranılan şartlar arasında öğrenim şartının yanında yabancı dil şartı da yer alabilmektedir. Lise düzeyinde nadir görülen bir durum olsa da KPSS’dendüşükpuan alan biraday yabancı dilbelgesisayesindeçoksayıdaadayınönüne geçerek kadrolarayerleşebilir.

2- KPSS ön lisans adayları: KPSS merkezi yerleştirmelerinde bazı kurum kontenjanlarında aranılan şartlar arasında öğrenim şartının yanında yabancı dil şartı da yer alabilmektedir. Lise düzeyinde liselere göre daha sık görülebilmektedir. Ancak, KPSS’den düşük puan alan bir aday yabancı dil belgesi sayesinde çok sayıda adayın önüne geçerek kadrolara yerleşebilir.

3- Üniversite 3 veya 4’üncü sınıfta okuyanlar: Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler.

4- KPSS lisans adayları: Lisans düzeyinde her yerleştirmede çok sayıda kontenjan için yabancı dil puanı istenmektedir. Özellikle lisans adaylarının YDS’ye girmeleri kendileri açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır.

5- KPSS A grubu adayları: A grubu puanlar arasında 91 tanesinin içinde yabancı dil bileşeni bulunmaktadır. A grubu hukuk, iktisat, maliye alanlarına çok iyi hazırlanan bir aday, YDS’ye girmezse 91 tane puan türü hesaplanmayacak ve bir çok kurum sınavına giremeyecektir (gelir uzmanlığı da buna dahildir). Bu yüzden a grubu adayların hepsinin YDS’ye başvurması gerekmektedir. A grubu adaylar için yabancı dil gerekliliğini daha sonra detaylı olarak ele alacağız.

Ayrıca a grubu puanlar sadece ilkbahar YDS puanı ele alınarak hesaplanacaktır. Yani 2013 KPSS’ye girdikten sonra 2013 sonbahar YDS ile a grubu puanlar bir daha hesaplanmayacaktır.

6- Kamu personeli: Kamuda çalışanlardan yabancı dil tazminatı almaya hakkı olanların bu tazminatı alabilmeleri için YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı hâlde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz.

7- Yüksek lisans adayları: Yüksek lisans (master) öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Master öğrencisi olmak isteyenlerin YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir

8- Araştırma görevlisi olmak isteyenler: Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

9- Doktora adayları: Doktora öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Doktora öğrencisi olmak isteyenlerin YDS’ye girmeleri gerekmektedir.

10- Doçent adayları: Doçent adaylarının YDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden en az 65 almaları gerekmektedir.

11- Doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar: bu kişilerin YDS’ye girerek 100 üzerinden en az 55 almaları gerekmektedir.

12- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. 2013 yılından itibaren KPDS ve ÜDS sınavları uygulanmayacağından adayların yabancı dil yeterliliği için YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır.

13- Yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenler: Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/selamiho/public_html/modules/mod_jtnet_havadurumu/mod_jtnet_havadurumu.php on line 27

Warning: file_get_contents(http://www.meteor.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=Ankara): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/selamiho/public_html/modules/mod_jtnet_havadurumu/mod_jtnet_havadurumu.php on line 27
Ankara
Yüksek Düşük

 

NECATİ BEY CADDESİ NO: 15 KAT:8 KIZILAY

(İZMİR I. CD. ABA PİKNİK ÜSTÜ)

 TEL: 312 232 3 312

 

 

 

 

 

 

design by Levent SOYBİLGİN